Zapotrzebowanie na wodę u dzieci i młodzieży

Zapotrzebowanie na wodę często wyraża się w mililitrach lub litrach na kilogram masy ciała na dzień. Szacuje się, że w ten sposób wyrażane zapotrzebowanie u dzieci może być wyższe, niż u osób dorosłych. U najmłodszych ma to związek m.in. z dojrzewaniem nerek, natomiast ogólnie powodowane jest to tym, że dzieci mają wyższy stosunek powierzchni ciała do masy, z czym wiąże się wyższa utrata wody przez skórę.

Dodać należy również to, że dzieci (zwłaszcza uprawiające sport) z reguły są bardziej aktywne fizycznie, niż osoby dorosłe. Dokładne oszacowanie zapotrzebowania jest niezwykle trudne, gdyż wpływa na nie szereg czynników.

Znaczenie mają m.in.:

  • kompozycja diety
  • masa mięśniowa
  • poziom aktywności fizycznej
  • temperatura otoczenia

Według norm ustalonych dla polskiej populacji poziom wystarczającego spożycia (niezbędne minimum) dla dzieci w wieku 4 – 9 lat wynosi około 1600 – 1750 ml na dobę. U chłopców w wieku 10 – 18 lat dolna granica powinna kształtować się na poziomie około 2100 – 2500 ml dziennie, natomiast u dziewczynek w tym przedziale wiekowym na poziomie około 1900 – 2000 ml dziennie.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.